کد خبر : 188766

لزوم امر به معروف و نهی از منکر لسانی و عملی

امام حسین علیه السلام: «اگر من هیچ تکلیفی برای قیام نداشتم، همین بس که در جامعه ارزش ها را حقیر می شمارند و منکرها را به جای معروف به مردم ارائه می دهند، پس من باید اعتراض کنم و می دانم که در این راه کشته خواهم شد»

امر به معروف و نهی از منکر باید لسانی و عملی باشدعضو شورای عالی انقلاب فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر را اقدامی عملی دانسته و بر اکتفا نکردن به تذکر لسانی در این زمینه تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، حسن رحیم پور ازغدی گفت: حضرت امام حسین(ع) در خصوص امر به معروف و نهی از منکر فرمودند، ما برای ثروت و قدرت قیام نکردیم، هدف ما قدرت طلبی و جاه طلبی نبود و برای منافع دنیوی حرکت نکردیم، هدف، دفاع از ارزش های اسلامی و انسانی و امر به معروف و نهی از منکر بود. ایشان همچنین در این زمینه افزود: امر به معروف و نهی از منکر از آنچنان اهمیتی برخوردار است که امام حسین (ع) در خصوص قیام خود فرمودند:

 «اگر من هیچ تکلیفی برای قیام نداشتم، همین بس که در جامعه ارزش ها را حقیر می شمارند و منکرها را به جای معروف به مردم ارائه می دهند، پس من باید اعتراض کنم و می دانم که در این راه کشته خواهم شد»، این یعنی نهی از منکر.

ایشان امر به معروف و نهی از منکر را تجلی آزادی بیان در اسلام دانسته و افزود: امر به معروف و نهی از منکر در واقع دفاع شرعی از آزادی بیان در جامعه اسلامی است و باید دانست که در اندیشه لیبرال معروف و منکر مساوی هستند و در آن جوامع امکان دارد از یک امر غیر اخلاقی حتی دفاع هم بشود.

استاد دانشگاه تهران در ادامه ضمن تبیین ابعاد مختلف امر به معروف و نهی از منکر در جامعه افزود: متاسفانه مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به درستی در جامعه اسلام معرفی و تبیین نشده است چرا که همه افراد در جامعه باید نسبت به اشاعه امر به معروف و نهی از منکر احساس وظیفه کنند و با نهادینه کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک گفتمان حاکم در جامعه می توان احساس مسؤولیت عمومی برای اجرای آن را افزایش داد.

این محقق و نظریه پرداز با بیان اینکه تحقق جامعه دینی تنها در سایه امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود، اظهار داشت: صلح، آزادی، رفاه، ارتقاء سطح معیشت مردم، دانش و... در سایه امر به معروف و نهی از منکر محقق می شود.

رحیم پورازغدی با بیان این که تجسس در حریم خصوصی افراد و تخریب آنها به بهانه انجام این فریضه به هیچ عنوان صحیح نیست و باید از آن پرهیز شود، اظهار داشت: نهادینه کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر مصداق بارز سبک زندگی اهل بیت (ع) است و با تبیین زندگی آن ها در جامعه می توان این فریضه را در جامعه پیاده کرد.

وی همچنین به مسئله بی تفاوتی در جامعه اسلامی پرداخته و تشریح کرد: در جامعه اسلامی همه مسائل به همه افراد جامعه مربوط است و هیچ فردی نمی تواند بگوید هر اتفاقی رخداد به من ربطی ندارد، یا اینکه اگر فردی نهی از منکر کرد، مخاطب بگوید به کسی ارتباط ندارد من چه عملی انجام می دهم؛ زیرا خداوند به همه مسلمانان فرمان داده است که نسبت به ستم و ظلم و خطوط قرمز انسانیت و هر آنچه که منکر دانسته می شود، مسؤول باشند.

نویسنده کتب اسلامی ضمن تشریح معنای معروف در آداب و سنن اسلام تصریح کرد: معروف امری است که از سوی خداوند و عقل فطری و الهی ما به عنوان امری خوب و صحیح شناخته شده است و همگی به این مطلب اشراف داریم. و هر آنچه که عقل و وحی آن را انکار می کند، منکر نام دارد.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی