کد خبر : 192589

توانمندسازی مادران در درونی کردن آموزه های دینی در فرزندان

توانمندسازی مادران در درونی کردن آموزه های دینی در فرزندان

                            فایل صوتی  سخنرانی موضوع : توانمندسازی مادران در درونی کردن آموزه های دینی در فرزندانتوسط خانم منصوره وطنی در جمع بانوان جواندر بخش نگارخانه آلبوم صوتی و نیز زن و خانواده و ... همین سایت

 http://mansurevatani.ir/newindex.aspx?pid=99&ArticleID=192589    

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی