کد خبر : 193130

تزویر و ریا بدترین آفت دین و دین داری

آفت تزویر و ریا و دنیاطلبی بدترین و شکننده ترین آفت دین هست که عوام مقدسش دارند و خواص برای برچیدنش جان می دهند.
آفت تزویر و ریا و دنیاطلبی بدترین و شکننده ترین آفت دین هست که عوام مقدسش دارند و خواص برای برچیدنش جان می دهند.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی