کد خبر : 254995

چه کسانی در داخل کشور برای دشمن خوراک تهیه می کنند؟

فعالیت در زمین دشمن، تهیه خوراک برای صهیونیستها جهت دسترسی آسان و بی هزینه و زحمت به اطلاعات شخصی و اجتماعی و اقتصادی سیاسی و فرهنگی و... مردم ایران در انجام عملیات روانی و جنگ نرم هست.

با هرگونه فعالیت در شبکه های خارجی که همگی متعلق به دشمنان اسلام و انقلاب و مردم ایران هست، هزینه دشمنی با خود تأمین می شود. 

فعالیت در زمین دشمن، تهیه خوراک برای صهیونیستها جهت دسترسی آسان و بی هزینه و زحمت به اطلاعات شخصی و اجتماعی و اقتصادی سیاسی و فرهنگی و... مردم ایران در انجام عملیات روانی و جنگ نرم هست.
عمل همه مسلمانان فعال در شبکه های اجتماعی خارجی با آیه زیر در قرآن مغایر هست.
خداوند حکیم در پایان آیه 141 سوره نساء، سبیل (سلطه) كافران بر مؤمنان را نفى فرموده است: «وَلَن يَجْعَلَاللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً...»
"و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است"

مسلمانی که دستور قرآن را نادیده می گیرد، ایمان و نماز و روزه اش قطعا نشتی دارد. 


 

                                                                                               


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی